Αρχική Σελίδα Διαγωνισμών

Ενεργοί Διαγωνισμοί

Τίτλος-Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΛΑ ( ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΣ ΗΛΟΣ),(ΚΑΕ 1313) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 4271 31/03/2023 13:26 04/04/2023 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ( ΥΛΙΚΑ ΧΙΑΣΤΟΥ ΚΑΕ 1313) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 4270 31/03/2023 13:08 10/04/2023 10:00
Κατεπείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΡΑΜΜΑΤΑ),(ΚΑΕ 1311)του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 4269 31/03/2023 12:24 05/04/2023 10:00
Κατεπείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (TONER C746A1MG MAGENTA-7000 ΣΕΛΙΔΕΣ LEXMARK),(ΚΑΕ 1281) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας 4268 31/03/2023 11:59 05/04/2023 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΚΑΕ 1359) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 4267 31/03/2023 11:50 07/04/2023 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ),(ΚΑΕ1311) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 4266 31/03/2023 11:42 07/04/2023 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΛΕΚΤΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ-ΠΑΝΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑΣ ),(ΚΑΕ 1381) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 4265 31/03/2023 11:30 07/04/2023 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ DIAL-A-FLO, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ),(ΚΑΕ 1311)του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 4264 31/03/2023 10:43 07/04/2023 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΕΞΩ ΚΝΗΜΙΑΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΟΥ, ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΕΣΩ KNHMIAIOY ΚΟΝΔΥΛΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΔΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΛΕΙΔΟΥΜΕΝΕΣ ΒΙΔΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ),(ΚΑΕ 1313) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 4263 31/03/2023 10:30 03/04/2023 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΗΠΑΡΙΝΗ) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ.Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 4262 31/03/2023 10:21 07/04/2023 10:00
Δείτε όλους τους ενεργούς διαγωνισμούς >

Ολοκληρωμένοι Διαγωνισμοί

Τίτλος-Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ALPHA KLAVE 23 AK -98),(ΚΑΕ 0887) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 4259 27/03/2023 14:25 31/03/2023 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ SET ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ),(ΚΑΕ 1439) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 4258 27/03/2023 14:20 31/03/2023 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΚΑΕ 1311 ) 4249 24/03/2023 12:51 31/03/2023 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΔΟΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ,ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ), (ΚΑΕ 1311) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 4248 24/03/2023 12:42 31/03/2023 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΑΛΛΥΜΑ ΑΚΤΙΝ.ΚΑΣΕΤΑΣ), (ΚΑΕ 1311) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 4247 24/03/2023 12:41 31/03/2023 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟΥ (ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΡΥΓΧΟΣ 3 ΜΕΤΡΩΝ),(ΚΑΕ 1311)του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 4246 24/03/2023 12:34 31/03/2023 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ-ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ ΠΛΥΣΗΣ 33 CM) (KAE1311) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 4245 24/03/2023 12:29 31/03/2023 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ),(ΚΑΕ 1311) 4244 24/03/2023 10:40 29/03/2023 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ( ΣΕΤ ΚΑΡΦΙ 198 CM),(KAE 1311) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 4243 24/03/2023 10:26 31/03/2023 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΙΑΛΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ –ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ( ΚΑΕ 0829 ) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ.Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 4242 23/03/2023 09:51 29/03/2023 10:00
Δείτε όλους τους ολοκληρωμένους διαγωνισμούς >