Αρχική Σελίδα Διαγωνισμών

Ενεργοί Διαγωνισμοί

Τίτλος-Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΑΕ 1313) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ.Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 1292 11/11/2019 14:00 13/11/2019 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΑΕ 1311) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ.Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 1291 08/11/2019 11:30 14/11/2019 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Μ/Γ (ΚΑΕ 1311) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ.Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 1290 08/11/2019 11:10 14/11/2019 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΚΑΕ 1311) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ.Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 1289 08/11/2019 11:00 14/11/2019 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΚΑΕ 1311) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ.Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 1288 08/11/2019 10:45 14/11/2019 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΚΑΕ 1311) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ.Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 1287 08/11/2019 10:30 14/11/2019 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ (ΚΑΕ 1439) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ.Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 1286 08/11/2019 10:20 14/11/2019 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ( ΚΑΕ 1311 )του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ.Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 1280 04/11/2019 11:56 14/11/2019 10:00

Ολοκληρωμένοι Διαγωνισμοί

Τίτλος-Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΚΑΕ 1311 & 1313) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ.Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 1285 08/11/2019 09:30 11/11/2019 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (ΚΑΕ 1311) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ.Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 1284 07/11/2019 11:30 08/11/2019 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ (ΚΑΕ 1311) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ.Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 1283 05/11/2019 10:10 05/11/2019 14:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια NATΡΑΣΒΕΣΤΟΥ ( ΚΑΕ 1439 )του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ.Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 1282 04/11/2019 14:16 06/11/2019 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΦΙΛΜΣ ( ΚΑΕ 1741 )του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ.Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 1281 04/11/2019 14:13 06/11/2019 11:30
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΦΙΑΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ( ΚΑΕ 1899 )του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ.Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 1279 04/11/2019 11:13 05/11/2019 10:00
ΘΕΜΑ : Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕΤ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ, ΓΙΑ ΘΥΡΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ ( ΚΑΕ 1311 )του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ.Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 1277 04/11/2019 09:13 05/11/2019 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕΤ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ, ΓΙΑ ΘΥΡΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ ( ΚΑΕ 1311 )του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ.Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 1276 04/11/2019 09:17 05/11/2019 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ( ΚΑΕ 1313 )του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ.Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 1274 31/10/2019 12:41 01/11/2019 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΣΤΟΛΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ( ΚΑΕ 1528 )του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ.Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 1273 30/10/2019 13:40 04/11/2019 10:00
Δείτε όλους τους ολοκληρωμένους διαγωνισμούς >