Αρχική Σελίδα Διαγωνισμών

Ενεργοί Διαγωνισμοί

Τίτλος-Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΜΕ…) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ.Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 2516 18/06/2021 14:35 25/06/2021 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια SWITCH 48 PORT ΓΙΑ COMPUTER ROOM (KAE 1779) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 2515 15/06/2021 12:45 24/06/2021 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-(ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ) ( KAE 1311) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ.Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 2514 15/06/2021 12:40 24/06/2021 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ …..ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ….)(ΚΑΕ 1439) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 2508 11/06/2021 13:59 22/06/2021 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΦΙΑΛΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ )(ΚΑΕ 1613)του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 2502 11/06/2021 12:42 22/06/2021 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗΣ) (ΚΑΕ 0888)του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 2500 11/06/2021 12:15 24/06/2021 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΓΕΙΟ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ Τ.Ε.Π. (ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΝ) ( ΚΑΕ 1311) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ.Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 2478 26/05/2021 14:57 24/06/2021 10:00

Ολοκληρωμένοι Διαγωνισμοί

Τίτλος-Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΣΕ ΡΟΛΛΟ ) (ΚΑΕ 1311) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 2513 11/06/2021 14:45 17/06/2021 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ (ΚΑΕ 1311) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 2512 11/06/2021 14:37 17/06/2021 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΣΕΤ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ,ΕΞΑΣΚΗΤΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ,ΚΑΛΤΣΑ,ΠΩΜΑΤΑ,ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ……..)(ΚΑΕ 1311) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 2511 11/06/2021 14:27 17/06/2021 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ,ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ…..)(ΚΑΕ 1311) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 2510 11/06/2021 14:14 17/06/2021 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΗΚΓ 12 ΚΑΝΑΛΟΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ (ΚΑΕ 7127) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 2509 11/06/2021 14:09 17/06/2021 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ…) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 2507 11/06/2021 13:53 17/06/2021 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ)(ΚΑΕ 7127) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 2506 11/06/2021 13:40 17/06/2021 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ HP LASER MFP135A (ΓΙΑ ΤΟ Μ/Γ) (ΚΑΕ 1281) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 2505 11/06/2021 13:24 17/06/2021 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΣΑΚΚΟΥΛΑΚΙΑ…ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ ΧΑΡΤΙΝΟ .) (ΚΑΕ 1381) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 2504 11/06/2021 13:05 17/06/2021 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΒΕΛΟΝΕΣ,ΡΑΜΜΑ)(ΚΑΕ 1311) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 2503 11/06/2021 12:57 17/06/2021 10:00
Δείτε όλους τους ολοκληρωμένους διαγωνισμούς >