Αρχική Σελίδα Διαγωνισμών

Ενεργοί Διαγωνισμοί

Τίτλος-Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
Δε βρέθηκαν διαγωνισμοί

Ολοκληρωμένοι Διαγωνισμοί

Τίτλος-Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚOY ΥΛΙΚOY (ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΣ ΗΛΟΣ) ( ΚΑΕ 1313 ) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 2706 13/09/2021 11:12 13/09/2021 14:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ (ΒΑΜΒΑΚΙ ,ΓΑΖΑ……)(ΚΑΕ 1311) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 2705 10/09/2021 13:44 15/09/2021 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ- ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ………….ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΠΡΕΫ)(ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)(ΚΑΕ 1311) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 2704 10/09/2021 13:40 15/09/2021 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (TROCAR ΚΟΙΛΙΑΣ….)(ΚΑΕ 1311) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 2703 10/09/2021 13:37 15/09/2021 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΛΑΤΙ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ….ΚΛΙΒΑΝΟΥ ) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 2702 10/09/2021 13:22 15/09/2021 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ)(ΚΑΕ 1311) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 2701 10/09/2021 13:09 13/09/2021 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΣΥΡΙΓΓΕΣ,ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ….)(ΚΑΕ 1311) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 2700 10/09/2021 13:03 15/09/2021 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ) ΚΑΕ 1381 ) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 2699 10/09/2021 10:26 13/09/2021 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ …ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ…)(ΚΑΕ 1439) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 2698 10/09/2021 10:22 13/09/2021 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΜΑΣΚΕΣ Ο2 ΑΕΡΟΛΙΝ….)(ΚΑΕ 1311) Απόφαση του Αναπληρωτή Διοικητή της Αποκ.Οργανικής Μονάδας Ιεράπετρας. 2697 10/09/2021 10:18 13/09/2021 10:00
Δείτε όλους τους ολοκληρωμένους διαγωνισμούς >