Αρχική Σελίδα Διαγωνισμών

Ενεργοί Διαγωνισμοί

Τίτλος-Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
Δε βρέθηκαν διαγωνισμοί

Ολοκληρωμένοι Διαγωνισμοί

Τίτλος-Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ (ΚΑΕ 1311)του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 2432 07/05/2021 09:02 10/05/2021 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΠΙΠΕΤΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΚΑΕ 1311)του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 2431 07/05/2021 08:58 10/05/2021 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ (ΚΑΕ 1779)του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 2430 07/05/2021 08:46 10/05/2021 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΑΕ 1413) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 2429 07/05/2021 08:39 10/05/2021 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια LED ΛΑΜΠΑ (ΚΑΕ 1292 )του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 2428 07/05/2021 08:30 10/05/2021 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΚΑΛΩΔΙΟΥ ECG ΔΕΚΑ ΑΠΟΛΗΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΚΓ (KAE 1439 )του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 2427 07/05/2021 08:26 10/05/2021 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΡΟΛΛΑ+ΘΕΡΜ+ΡΑΜΜΑ+ΒΕΛΟΝΕΣ+ΠΡΟΕΚΤ.ΣΩΛ.) (ΚΑΕ 1311)του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 2426 07/05/2021 08:17 10/05/2021 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ ΜΠΡΑΤΣΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ (ΠΑΘΟΛ. ΤΜΗΜΑ)(ΚΑΕ 1841) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 2425 06/05/2021 14:23 10/05/2021 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΛΕΙΔΟΥΜΕΝΕΣ ΒΙΔΕΣ ,ΕΥΘΕΙΑ ΠΛΑΚΑ ΜΗΡΙΑΙΟΥ……..) (ΚΑΕ 1313) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 2424 06/05/2021 08:37 06/05/2021 12:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΦΙΛΤΡΟ ΜΕ ΡΑΚΟΡ,ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ……)(ΚΑΕ 1439) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ.Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 2423 28/04/2021 11:00 10/05/2021 10:00
Δείτε όλους τους ολοκληρωμένους διαγωνισμούς >