Αρχική Σελίδα Διαγωνισμών

Ενεργοί Διαγωνισμοί

Τίτλος-Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
Δε βρέθηκαν διαγωνισμοί

Ολοκληρωμένοι Διαγωνισμοί

Τίτλος-Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΨΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΕΠ του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 2613 28/07/2021 10:09 03/08/2021 14:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚOY ΥΛΙΚOY (ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΣ ΗΛΟΣ ) ( ΚΑΕ 1313 ) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 2612 28/07/2021 10:03 29/07/2021 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚOY ΥΛΙΚOY (ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΣ ΗΛΟΣ ) ( ΚΑΕ 1313 ) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 2611 28/07/2021 09:55 29/07/2021 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚOY ΥΛΙΚOY (ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΣ ΗΛΟΣ) του Γ.Ν. Λασιθίου ( ΚΑΕ 1313 ) (Αποκ.Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 2610 26/07/2021 11:10 26/07/2021 14:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΣΕΤ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΘΕΡΜ. ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ,ΡΙΝΙΚΑ ΓΥΑΛΑΚΙΑ ………) (ΚΑΕ 1311) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 2609 21/07/2021 13:55 26/07/2021 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ………)(ΚΑΕ 1381 ) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 2608 21/07/2021 12:31 26/07/2021 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΑΕ 0846) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 2607 21/07/2021 12:25 22/07/2021 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ) (ΚΑΕ 1313) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 2606 20/07/2021 11:55 20/07/2021 14:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 2605 16/07/2021 13:59 23/07/2021 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΛΑΒΙΔΑΣ 2604 16/07/2021 13:45 23/07/2021 10:00
Δείτε όλους τους ολοκληρωμένους διαγωνισμούς >