Αρχική Σελίδα Διαγωνισμών

Ενεργοί Διαγωνισμοί

Τίτλος-Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ , ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ & ΕΣΩ ΜΗΝΙΣΚΟΥ (ΒΙΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ --------) (ΚΑΕ 1313) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 4760 30/11/2023 07:22 08/12/2023 14:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ , ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ & ΕΣΩ ΜΗΝΙΣΚΟΥ (ΒΙΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ --------) (ΚΑΕ 1313) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 4759 29/11/2023 14:42 08/12/2023 14:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΛΙΚΟΥ (ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ CLIC),(ΚΑΕ 1439)του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 4758 29/11/2023 14:39 06/12/2023 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΠΡΑΤΣΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ), (ΚΑΕ 1841 )του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 4756 24/11/2023 14:57 01/12/2023 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΘΗΚΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ),(ΚΑΕ1311) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 4755 24/11/2023 14:50 01/12/2023 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΣ – ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ- ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ-ΡΟΛΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ), (ΚΑΕ 1311) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 4753 24/11/2023 14:02 01/12/2023 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ - ΛΑΚ ΜΑΛΛΙΩΝ – ΜΠΑΤΟΝΕΤΕΣ-ΞΥΡΑΦΑΚΙ - ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ - ΦΑΡΑΣΙΑ ),(ΚΑΕ 1381) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 4752 24/11/2023 13:55 01/12/2023 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ),(ΚΑΕ 1261) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 4751 24/11/2023 13:46 01/12/2023 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ Υ.Δ.Ε ΓΙΑ ΜΙΑ (1)ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΗ),(ΚΑΕ 0439) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 4750 24/11/2023 11:45 04/12/2023 10:00

Ολοκληρωμένοι Διαγωνισμοί

Τίτλος-Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ (ΗΜΙΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ) (ΚΑΕ 1313)του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 4757 29/11/2023 14:16 29/11/2023 18:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΕΞΩ ΣΦΥΡΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΔΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΛΕΙΔΟΥΜΕΝΕΣ ΒΙΔΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ),(ΚΑΕ 1313) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 4754 24/11/2023 14:41 28/11/2023 14:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΛΑΚΕΣ ΚΛΕΙΔΟΥΜΕΝΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ),(ΚΑΕ 1311) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 4749 23/11/2023 11:09 27/11/2023 14:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΣ ΗΛΟΣ),(ΚΑΕ 1313) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 4748 23/11/2023 11:01 24/11/2023 14:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΥΧΡΗΣΤΟ TEST ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΕΙΔΑΣΗΣ),(ΚΑΕ1359) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 4747 22/11/2023 11:14 29/11/2023 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΦΑΚΕΛΑKIA-ΣΥΝΘΗΚΩΝ CO2 ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ-ΜΙΚΡΟΑΕΡΟΦΙΛΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΦΑΚΕΛΑKIA),(ΚΑΕ1359) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 4746 22/11/2023 11:08 29/11/2023 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ MODULAR ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ),(ΚΑΕ1313) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 4745 22/11/2023 07:52 27/11/2023 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΛΕΓΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΓΙΑ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΕΣ –ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΕΣ), (ΚΑΕ 1311) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 4744 21/11/2023 12:44 27/11/2023 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ PORT-A-CATH),(ΚΑΕ1311) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 4743 21/11/2023 12:36 27/11/2023 10:00
Κατεπείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ),(ΚΑΕ1311) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 4742 21/11/2023 12:30 24/11/2023 10:00
Δείτε όλους τους ολοκληρωμένους διαγωνισμούς >