Αρχική Σελίδα Διαγωνισμών

Ενεργοί Διαγωνισμοί

Τίτλος-Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ( ΑΥΤΟΚ/ΤΗ ΧΕΙΡ/ΚΗ ΤΑΙΝΙΑ KAE 1311 )του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ.Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 4095 03/02/2023 09:45 09/02/2023 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΛΑΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 10 ΘΕΣΕΩΝ),(ΚΑΕ1311) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 4094 03/02/2023 09:45 09/02/2023 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΑΝΤΑ/ΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ( ΣΤΑΘΕΡΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΟΡΟΦΗΣ ΚΑΕ 1439) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ.Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 4093 03/02/2023 09:36 09/02/2023 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΝΘΕΤΟ ΨΑΛΙΔΙ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ -- ΚΑΕ 1841) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας 4092 03/02/2023 09:28 09/02/2023 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΟΡΤΑ ΔΙΦΥΛΛΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ),(ΚΑΕ1413) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 4090 01/02/2023 14:47 08/02/2023 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΟ ),(ΚΑΕ 1429)του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 4089 01/02/2023 14:39 08/02/2023 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΦΑΚΕΛΛΑΚΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΦΑΚΕΛΛΑ ΑΣΘΕΝΩΝ , ΦΑΚΕΛΛΑ ΛΕΥΚΑ, ΦΑΚΕΛΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ),(ΚΑΕ 1261) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 4088 01/02/2023 14:22 08/02/2023 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ),(ΚΑΕ 1313) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας 4087 01/02/2023 14:13 06/02/2023 14:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΝΤΙΚ.ΠΛΑΚ.ΤΡΟΧΙΣ.ΚΑΙ ΕΣΜΥΡ1/4ΜΕ ΠΕΡΙΘΏΡΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΓΡΑΦΉ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ),(ΚΑΕ 1311) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 4086 01/02/2023 14:04 08/02/2023 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΗ ΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΧΗΜΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ) 4085 30/01/2023 13:30 06/02/2023 10:00
Δείτε όλους τους ενεργούς διαγωνισμούς >

Ολοκληρωμένοι Διαγωνισμοί

Τίτλος-Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΒΙΔΑ CANCELLOUS ΑΠΟ TI ΔΙΑΦΌΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΠΛΑΚΑ TI ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΔΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ) 4091 02/02/2023 08:46 03/02/2023 10:00
: Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ 5 ΜΜ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 36 CM .ΝΑ ΦΕΡΕΙ 30 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΚΛΙΠΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΒΙΔΑΣ. NA ΔΙΑΘΈΤΕΙ ΈΝΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΠΌΜΕΝΩΝ ΚΛΙΠ),(ΚΑΕ 1311) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 4076 26/01/2023 08:05 30/01/2023 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΣΠΟΓΓΟΙ ),(ΚΑΕ1311) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας 4075 26/01/2023 07:58 30/01/2023 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (BSS PLUS 500ML (ΣΤΕΙΡΟ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΟ ΟΦΘΑΛΜ ΔΙΑΛΥΜΑ)),(ΚΑΕ1311) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 4074 26/01/2023 07:52 30/01/2023 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ Κ.Λ.Π. ) ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΠΡΕΥ),(ΚΑΕ1311) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 4073 25/01/2023 14:51 30/01/2023 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ DRAEGER PRIMUS SN ARUJ-0082),(ΚΑΕ 0887) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 4072 25/01/2023 14:42 30/01/2023 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΑΝΤΑΚΟ 22-PORTDISTRIBUTING VAIVE ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ DRAGER PRIMUS), (ΚΑΕ1439) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 4071 25/01/2023 14:29 30/01/2023 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ(ΜΠΑΤΑΡΙΑ 3,6 V ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ MCGRATH),(ΚΑΕ 1439) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 4070 25/01/2023 12:08 30/01/2023 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ 1 ΕΚΑΤΟΣΤΟ),(ΚΑΕ 1311)του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 4069 25/01/2023 12:02 01/02/2023 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΤΜΟ),(ΚΑΕ1311) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 4068 25/01/2023 11:53 30/01/2023 10:00
Δείτε όλους τους ολοκληρωμένους διαγωνισμούς >