Αρχική Σελίδα Διαγωνισμών

Ενεργοί Διαγωνισμοί

Ολοκληρωμένοι Διαγωνισμοί

Τίτλος-Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ( ΚΑΕ 1313 )του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ.Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 1439 17/01/2020 13:49 18/01/2020 14:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ (ΚΑΕ 1311) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ.Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας 1438 16/01/2020 14:42 17/01/2020 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ( ΚΑΕ 1313,1311 )του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ.Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 1437 16/01/2020 14:27 20/01/2020 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΓΙΑ HOLTER ΡΥΘΜΟΥ ( ΚΑΕ 1439 )του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ.Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 1436 15/01/2020 13:02 16/01/2020 11:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ( ΚΑΕ 1313 )του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ.Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 1435 13/01/2020 10:59 13/01/2020 14:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια LED ΛΑΜΠΕΣ (ΚΑΕ 1292) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ.Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 1434 10/01/2020 21:37 17/01/2020 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΑΕ 1311) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ.Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 1432 10/01/2020 21:22 17/01/2020 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΑΕ 1311) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ.Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 1431 10/01/2020 21:09 17/01/2020 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΚΑΕ 1311) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ.Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 1430 10/01/2020 20:56 17/01/2020 10:00
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΑΚΕΛΛΩΝ (ΚΑΕ 1261) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ.Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας). 1429 10/01/2020 20:10 16/01/2020 10:00
Δείτε όλους τους ολοκληρωμένους διαγωνισμούς >