Διαγωνισμός

Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Τίτλος - Περιγραφή:
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου - Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας
E-mail Επικοινωνίας:
-
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
16/02/2021 09:39
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
16/02/2021 09:39
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
16/02/2021 13:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ιεράπετρας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2252
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
1313
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
623/16-02-2021
Αριθμός Απόφασης:
119/16-02-2021
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΗΜΕΡΑ 16/2/21

Υπό Προμήθεια Είδη