Διαγωνισμός

Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Για να υποβάλλετε προσφορά, πρέπει να συνδεθείτε. Για να συνδεθείτε, πατήστε εδώ.

Τίτλος - Περιγραφή:
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου - Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας
E-mail Επικοινωνίας:
-
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ενεργός
Δημοσίευση:
19/02/2021 14:09
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
19/02/2021 14:09
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
01/03/2021 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ιεράπετρας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2259
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
0887
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
669/19-02-2021
Αριθμός Απόφασης:
141/19-02-2021
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Ιστορικό Παρατάσεων Διαγωνισμού

26/02/2021 10:00 01/03/2021 10:00


Αιτιολογία Παράτασης

καμιά προσφορά

23/02/2021 10:00 26/02/2021 10:00


Αιτιολογία Παράτασης

καμιά προσφορά

Υπό Προμήθεια Είδη