Διαγωνισμός

Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΔΙΑΦ. ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Τίτλος - Περιγραφή:
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΔΙΑΦ. ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου - Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας
E-mail Επικοινωνίας:
-
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
23/02/2021 10:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
23/02/2021 10:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
26/02/2021 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ιεράπετρας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2263
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
1899
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
713/23-02-2021 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ )
Αριθμός Απόφασης:
146/23-02-2021
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

ΕΠΙΣΥΝ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υπό Προμήθεια Είδη