Διαγωνισμός

Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΓΟΜ. ΦΟΡΗΤ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Τίτλος - Περιγραφή:
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΓΟΜ. ΦΟΡΗΤ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου - Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας
E-mail Επικοινωνίας:
-
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
06/05/2022 08:19
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
06/05/2022 08:19
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
13/05/2022 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ιεράπετρας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
3318
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
0889
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1373/06-05-2022
Αριθμός Απόφασης:
479/05-05-2022
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

ΕΠΙΣΥΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υπό Προμήθεια Είδη