Διαγωνισμός

Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΦΙΛΤΡΟ ΤΥΠΟΥ TRACH-VENT),( ΚΑΕ 1311) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας).

Τίτλος - Περιγραφή:
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΦΙΛΤΡΟ ΤΥΠΟΥ TRACH-VENT),( ΚΑΕ 1311) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας).
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου - Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας
E-mail Επικοινωνίας:
-
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
11/05/2022 11:07
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
11/05/2022 11:07
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
24/05/2022 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ιεράπετρας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
3334
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1427/11-05-2022
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

Ιστορικό Παρατάσεων Διαγωνισμού

19/05/2022 10:00 24/05/2022 10:00


Αιτιολογία Παράτασης

ΔΕΝ ΈΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΆ

16/05/2022 10:00 19/05/2022 10:00


Υπό Προμήθεια Είδη