Διαγωνισμός

Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΦΙΑΛΗ ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ 10 LT ΠΛΗΡΗΣ),(ΚΑΕ 1899)του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας).

Τίτλος - Περιγραφή:
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΦΙΑΛΗ ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ 10 LT ΠΛΗΡΗΣ),(ΚΑΕ 1899)του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας).
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου - Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας
E-mail Επικοινωνίας:
-
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
19/01/2023 09:20
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
19/01/2023 09:20
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
24/01/2023 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ιεράπετρας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4045
Έτος Διαγωνισμού:
2023
ΚΑΕ:
1899
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
251/18-01-2023
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Διευκρινίσεις

23/01/2023 08:54

ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΙΑΛΗΣ 10 ΛΙΤΡΑ .ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ .ΓΕΜΑΤΗ.

Ιστορικό Παρατάσεων Διαγωνισμού

23/01/2023 10:00 24/01/2023 10:00


Αιτιολογία Παράτασης

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

Υπό Προμήθεια Είδη