Διαγωνισμός

Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚOY ΥΛΙΚOY (ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΣ ΗΛΟΣ) του Γ.Ν. Λασιθίου ( ΚΑΕ 1313 ) (Αποκ.Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας).

Τίτλος - Περιγραφή:
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚOY ΥΛΙΚOY (ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΣ ΗΛΟΣ) του Γ.Ν. Λασιθίου ( ΚΑΕ 1313 ) (Αποκ.Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας).
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου - Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
18/05/2023 12:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
18/05/2023 12:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
19/05/2023 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ιεράπετρας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4387
Έτος Διαγωνισμού:
2023
ΚΑΕ:
1313
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1844/18-05-2023
Αριθμός Απόφασης:
537/18-05-2023
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Διευκρινίσεις

18/05/2023 12:21

ΗΜΕΡ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 19-05-2023

18/05/2023 12:21

ΗΜΕΡ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 19-05-2023

Υπό Προμήθεια Είδη