Διαγωνισμός

Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ …..)(ΚΑΕ 1313)

Τίτλος - Περιγραφή:
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ …..)(ΚΑΕ 1313)
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου - Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
18/05/2023 12:30
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
18/05/2023 12:30
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
19/05/2023 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ιεράπετρας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4388
Έτος Διαγωνισμού:
2023
ΚΑΕ:
1313
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
184518-05-2023
Αριθμός Απόφασης:
537/18-05-2023
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Υπό Προμήθεια Είδη