Διαγωνισμός

Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ - COLOR GRAM 2

Τίτλος - Περιγραφή:
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ - COLOR GRAM 2
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου - Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
30/05/2024 11:12
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
30/05/2024 11:12
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
05/06/2024 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ιεράπετρας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5182
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
1359
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
2012/30-05-2024
Αριθμός Απόφασης:
348/29-05-2024
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

--ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ--

Υπό Προμήθεια Είδη