Διαγωνισμός

Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚOY ΥΛΙΚOYΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛ.-ΙΣΧΙΟΥ-MODULAR

Τίτλος - Περιγραφή:
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚOY ΥΛΙΚOYΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛ.-ΙΣΧΙΟΥ-MODULAR
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου - Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
30/05/2024 11:31
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
30/05/2024 11:31
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
07/06/2024 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ιεράπετρας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5185
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
1313
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
2016/30-05-2024
Αριθμός Απόφασης:
348/29-05-2024
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

ΘΕΜΑ:Προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚOY ΥΛΙΚOY  ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛ.-ΙΣΧΙΟΥ-MODULAR....

Ιστορικό Παρατάσεων Διαγωνισμού

05/06/2024 10:00 07/06/2024 10:00


Αιτιολογία Παράτασης

ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Υπό Προμήθεια Είδη