Διαγωνισμός

Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΣΥΝΤ/ΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΑΡΔΕΥΤ. ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ

Τίτλος - Περιγραφή:
Επείγουσα Έρευνα Αγοράς – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΣΥΝΤ/ΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΑΡΔΕΥΤ. ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου - Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
07/06/2024 12:37
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
07/06/2024 12:37
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
14/06/2024 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ιεράπετρας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5203
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
0878
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
2125/06-06-2024
Αριθμός Απόφασης:
383/05-06-2024
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Υπό Προμήθεια Είδη